portret

Het heeft de mens al van sinds mensenheugenis gefascineerd om portretten te maken. De studenten beeldhouwen, steen - beeld krijgen de kans om een portret te creëren naar levend model.

 


Bij het opnieuw kappen van een bestaand beeld heeft de student een cultuurproduct voor zich.

De oorspronkelijke beeldhouwer, de creator, vertaalde en interpreteerde en ordende de natuur. Dit is nodig om het beeld leesbaar te krijgen, om het doelgericht uitdrukking te kunnen geven.

Het kopiëren of het recreëren van historische beelden dient om de gebruikte plastische oplossingen, de beeldende taal te bestuderen en op deze wijze cultuur te verwerven.

Het is de bedoeling dat nu de stap van kopiëren naar creëren gezet wordt.

De student beeldhouwen zal bij het creëren van een portret door middel van zijn verworven kennis van de beeldende taal en kennis over de constructie van een hoofd, de natuur zelf moeten stileren en een expressie aan zijn portret geven. Door natuurstudie, selectie, synthese wordt  het uitdrukkingspotentieel in klei en steen vergroot.

Bij het beeldhouwen in steen wordt het overtollig materiaal weggenomen: extractie. Bij het boetseren in deze cursus moet de student het beeld opbouwen door op de juiste plaats materiaal bij te zetten: additie. Door het toepassen van deze  tegengestelde beeldhouwtechniek, verhoogt de student zijn flexibiliteit, inzichten  en vormpotentieel. Bij deze oefening is het vaak de eerste maal dat de student met klei of plasticine boetseert.

   vervolg


Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

© Jeroen Humbeeck