Opleiding

 

 

In de opleiding beeldhouwen: steen - beeld   leren de studenten eerst de voornaamste steenbewerkingstechnieken en opmeettechnieken te beheersen. Dit houdt in dat in deze cursus het joppen of klieven, punten, boucharderen, scharreren of frijnen en eventueel het schuren en polijsten op een historisch verantwoorde manier uitgevoerd moet kunnen worden.

 

Dit is noodzakelijk om de historisch gegroeide “artificiële” en “natuurlijke” bewerkingen beter te kunnen onderscheiden en toepassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De student van de cursus beeldhouwen, steen – beeld wordt steeds individueel begeleid om geleidelijk en systematisch meer kennis en vaardigheid te verwerven. Op deze manier kan de student, in samenspraak met het lerarencorps, een persoonlijk traject samen stellen. Het begin van de opleiding is steeds eenvoudig, de moeilijkheidsgraad van de oefeningen wordt geleidelijk aan groter.

 

 

 

 

 

 

Problemen in verband met techniek of vorm die zich aandienen en die relevant zijn voor ieders leerproces worden in groepsverband gedetailleerd onder de loep genomen en besproken. Zo ontstaat in de cursus een creatief spanningsveld, dat positief bijdraagt om de creativiteit te bevorderen en het discours aan te wakkeren.

 

 

 

 

 

 

 

De student van de opleiding beeldhouwen, steen - beeld, moet de rotatie - of sfeertechniek leren beheersen om een beeld vorm te geven.

Deze techniek bevat zowel een manier om de realiteit, het model, waar te nemen als een methode om dit weer te geven, te reproduceren, te kappen of te boetseren. Het samenvallen van vormconcept en uitvoeringspraxis levert de rotatietechniek zijn enorme performance.

Hierbij wordt al dan niet gebruik gemaakt van de puntpasser.

 

 

 

In de cursus beeldhouwen, steen – beeld, gaan we ervan uit dat er telkens één stuk op een sculpturale manier gemaakt wordt. De weg die de oorspronkelijke beeldhouwer aflegde wordt opnieuw ontdekt, afgelegd. Hierdoor leert men sculpturale oplossingen uit het verleden zoals de expressie door gestes van de vingers, ogen, tenen, draperieën, stileringen, materieweergaven. De betekenis van een plooi, van het haar is een belangrijk element in een beeldhouwwerk: hangend, als ornament, gewichtloos, bewegend, enz.

 

 

 

 

Daarna worden de studenten beeldhouwen, steen -beeld geleidelijk uitgedaagd om er iets meer mee te gaan doen, een eigen persoonlijke uitdrukkingsvorm te vinden.

 

 

 

 

 

Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

opleiding, cursus

© Jeroen Humbeeck