Info

 

 

 

 

 

 

Er kan reeds, vrijblijvend, op de wachtlijst voor volgend academiejaar (2024 – 2025, start op 2 september)  ingeschreven worden. 

 

Volgend academiejaar zal de cursus starten  op maandag 2 september 2024 en we eindigen op het einde van juni 2024.

 

 

Deze cursus "Beeldhouwen in steen" is een avondcursus voor volwassenen en wordt in het kader van het deeltijds kunstonderwijs door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De academie behoort tot Scholengroep1, Antigon, van het Gemeenschapsonderwijs.

 

Bij het inschrijven wordt geen voorkennis vereist

De enige toelatingsvoorwaarden voor deze cursus is ongeveer 18 jaar of ouder en EU inwoner zijn.

 

Deze cursus noemt officieel: Kunstambacht Steen - Beeld en werkt nauw samen met de cursus Kunstambacht Hout - Beeld (Houtsnijden, klassiek beeldhouwen in hout).

 

 

 

  klik op de icoon om naar de website "Houtsnijden, Beeldhouwen in hout" te gaan .

 

 

 

Een nieuwe student Beeldhouwen, Steen - Beeld begint de studie in het 1ste jaar. Na 5 jaar kan men het getuigschrift van de 4 de graad halen.

De student heeft daarna de kans, indien gewenst, om zich gedurende nog eens 2 jaar te specialiseren en het specialisatiegetuigschrift te bekomen.

 

 

Hieronder het lessen rooster Steen – Beeld voor academiejaar 2024 - 2025

 

 

Praktijk: voor elke student Steen - Beeld

 

   maandagavond

 

  dinsdagavond

 

elke week

 

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

Geïntegreerd: materialenleer

 

elke week

 

18h – 21.30h

 

  Beeldhouwen in steen : praktijk

 

 

 

 

 

Theorie: voor studenten van het  2de jaar, 3de jaar, 4de jaar worden er ook theorielessen gegeven

 

 

 

Voor 2de , 3de en 4de jaar hogere graad:

is er één avond per maand of op één zaterdagmiddag per maand een theorieles. De student kiest elk jaar een module.

 

  Voor de keuzemogelijkheden, klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

Inschrijvingen

 

Er kunnen jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten worden toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding is niet vereist. Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure.

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus.

Specifieke procedure:

 

1.  Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich best zonder enige verplichting, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.

 

   Er worden  slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten. Het op de wachtlijst staan heeft het voordeel dat men steeds als eerste op de hoogte gehouden wanneer de periode

   aanbreekt dat we definitief kunnen inschrijven voor volgend academiejaar ( 2024 – 2025 ).

 

       Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld

 

2.    De kandidaat wordt uitgenodigd en brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

 

3.    De kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen het bericht dat ze zich kunnen inschrijven en krijgen een definitief inschrijvingsformulier toe gemaild  en de inschrijving kan afgewerkt worden

 

4.    We zullen in ieder geval alle kandidaten berichten over de situatie. 

 

Update 9 juni 2024: de definitieve inschrijving startte op 16 mei. Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij voor het academiejaar dat op 2 september zal starten 

 

Download: het  inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld     voor het academiejaar 2024- 2025.

 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

 

 

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

 

De bedragen  voor het academiejaar  2024 - 2025  zijn voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 

540 € het normale tarief  voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op ongeveer 1,7 € per lesuur)

 

250 € voor jongeren van 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

 

Studenten AP en UA krijgen €50 extra korting met kortingsbon en bewijs inschrijving aan AP of UA op het voor hen voordeligste tarief

 

330 € Voor werkzoekenden, leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkomingen . Enkel bij het binnenbrengen van het juiste attest.  Daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie.

 

Download: het inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld voor het academiejaar 2024 - 2025.

 

 

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

Belangrijk: kandidaat studenten, die vroeger, voor het vorige academiejaar gekandideerd hebben maar nog niet startte met de opleiding, moeten elk jaar hun kandidatuur vernieuwen. Zo is de lijst steeds zo actueel mogelijk en worden verouderde bestanden verwijderd.

 

 

adressen

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

 

 

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

 

Ingang secretariaat en inschrijvingen

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de parking tussen

Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

contact met E-mail

 

 

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken :

op Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

 

contact met E-mail

 

website Academie

Atelier Beeldhouwen: Steen – Beeld

bevindt zich in de

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

 

 

 

 

 

 

Er kan reeds  ingeschreven worden voor 2024 - 2025

Update 9 juni 2024: er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 

 

Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

 

webmaster : Jeroen Humbeeck       © Jeroen Humbeeck