Info

 

 

 

 

 

 

Nieuws :  Nieuws: de jaarlijkse opendeurdag zal op op zaterdag 23 februari 2019 plaatshebben, vanaf 10 h tot 16 h

 

 

Deze cursus "Beeldhouwen in steen" is een avondcursus voor volwassenen en wordt in het kader van het deeltijds kunstonderwijs door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De academie behoort tot Scholengroep1, Antigon, van het Gemeenschapsonderwijs.

 

Een academiejaar 2019 - 2020  start op 2 september 2019 en duurt tot einde juni.

 

Bij het inschrijven wordt geen voorkennis vereist

De enige toelatingsvoorwaarden voor deze cursus is ongeveer 18 jaar of ouder en EU inwoner zijn.

 

Deze cursus noemt officieel: Kunstambacht Steen - Beeld en werkt nauw samen met de cursus Kunstambacht Hout - Beeld (Houtsnijden, klassiek beeldhouwen in hout).

 

 

 

  klik op de icoon om naar de website "Houtsnijden, Beeldhouwen in hout" te gaan .

 

 

 

Een nieuwe student Beeldhouwen, Steen - Beeld begint de studie in het 1ste jaar. Na 5 jaar kan men het getuigschrift van de 4 de graad halen.

De student heeft daarna de kans, indien gewenst, om zich gedurende nog eens 2 jaar te specialiseren en het specialisatiegetuigschrift te bekomen.

 

Hieronder het nieuwe lessenrooster Steen – Beeld voor academiejaar 2019 - 2020

 

 

Praktijk: voor elke student Steen - Beeld

 

   maandagavond

 

  dinsdagavond

 

elke week

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

Geïntegreerd: materialenleer

 

 

elke week

18h – 21.30h

 

  Beeldhouwen in steen : praktijk

 

 

 

 

 

Theorie: voor studenten van het  2de jaar, 3de jaar, 4de jaar worden er ook theorielessen gegeven

 

 

 

Voor 2de , 3de en 4de jaar hogere graad:

is er één avond per maand of op één zaterdagmiddag per maand een theorieles. De student kiest elk jaar een module.

 

  Voor de keuzemogelijkheden, klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

 

 

Inschrijvingen

   Er kunnen jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten worden toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding is niet vereist. Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure.

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus.

Specifieke procedure:

 

1.    Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich zonder enige verplichting, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.  Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten, deze worden uit deze lijst . Indien er meer kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden toegelaten,  dan wordt voor de niet toegelaten studenten een oplossing gezocht.

          Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld

 

2.    De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

 

3.    Een aantal kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen in mei of juni het bericht dat ze zich kunnen inschrijven, krijgen een inschrijvingsformulier toe gemaild  en doen de betaling. Indien er uiteindelijk meer  kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden ingeschreven, zullen we trachten een alternatief voor te stellen: een voorbereidende cursus aan te bieden zodat de student volgend jaar met meer bagage de cursus Steen - Beeld kan aanvatten.

 

4.    We zullen in ieder geval de kandidaten berichten over de situatie. 

 

 

Download: het nieuwe  inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld  voor het academiejaar 2019- 2020.

 

De algemene voorwaarden staan in het schoolreglement van de Academie. U kunt die op de website van de Academie lezen.

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

 

Het bedrag voor het huidige academiejaar ( 2018 - 2019) bedroeg voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 

 440 € voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op 1,35 € per lesuur)

200 € voor jongeren van 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

 

 Er zijn uitzonderlijk enkele sociale reducties vastgelegd, daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie. contact met E-mail

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 

adressen

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

 

 

 

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

  Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

 

Ingang secretariaat en inschrijvingen

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de parking tussen

Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

  

 

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken :

op Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

 

 

Atelier Beeldhouwen: Steen – Beeld

bevindt zich in de

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

 

website Academie

 

contact met E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten kunnen zich inschrijven op de wachtlijst voor academiejaar 2019 - 2020

 

De jaarlijkse opeendeurdag van onze Academie gaat door op zaterdag 23 januari 2019, van 10 tot 16.30 h.

 

Steeds welkom om eens te komen kijken.

 

 

 

 

 

 

Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

webmaster : Jeroen Humbeeck       © Jeroen Humbeeck