Info

 

 

 

 

 

 

 Update 20 april:  De inschrijvingperiode voor nieuwkomers voor academiejaar 2022 - 2023 begint op 15 mei.

Er kan nog steeds  op de wachtlijst ingeschreven worden, momenteel zij  er nog enkele plaatsen vrij.

Volgend academiejaar zal de cursus starten  op maandag 5 september 2022 en we eindigen op het einde van juni.

 

Kandidaten kunnen zich reeds inschrijven op de wachtlijst voor 2022 -2023.

 

Deze cursus "Beeldhouwen in steen" is een avondcursus voor volwassenen en wordt in het kader van het deeltijds kunstonderwijs door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De academie behoort tot Scholengroep1, Antigon, van het Gemeenschapsonderwijs.

 

Bij het inschrijven wordt geen voorkennis vereist

De enige toelatingsvoorwaarden voor deze cursus is ongeveer 18 jaar of ouder en EU inwoner zijn.

 

Deze cursus noemt officieel: Kunstambacht Steen - Beeld en werkt nauw samen met de cursus Kunstambacht Hout - Beeld (Houtsnijden, klassiek beeldhouwen in hout).

 

Covid 19: Richtlijnen van de Belgische en Nederlandse overheden

  • Leerlingen en personeelsleden kunnen uit buurlanden naar België komen voor onderwijs. Ze mogen elke dag pendelen. Onderwijs is een essentiële verplaatsing en dus niet onderworpen aan de quaranteienmaatregelen.
  • Ook leerlingen en personeelsleden die in een rode zone wonen in het buitenland mogen naar België komen voor onderwijs. Zij zijn niet onderworpen aan de quarantainemaatregelenEr gelden strenge maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, zodat de lessen veilig kunnen doorgaan.

 

 

  klik op de icoon om naar de website "Houtsnijden, Beeldhouwen in hout" te gaan .

 

 

 

Een nieuwe student Beeldhouwen, Steen - Beeld begint de studie in het 1ste jaar. Na 5 jaar kan men het getuigschrift van de 4 de graad halen.

De student heeft daarna de kans, indien gewenst, om zich gedurende nog eens 2 jaar te specialiseren en het specialisatiegetuigschrift te bekomen.

 

Hieronder het nieuwe lessenrooster Steen – Beeld voor academiejaar 2019 - 2020

 

 

Praktijk: voor elke student Steen - Beeld

 

   maandagavond

 

  dinsdagavond

 

elke week

18h – 21.30h

 

Beeldhouwen in steen : praktijk

 

Geïntegreerd: materialenleer

 

 

elke week

18h – 21.30h

 

  Beeldhouwen in steen : praktijk

 

 

 

 

 

Theorie: voor studenten van het  2de jaar, 3de jaar, 4de jaar worden er ook theorielessen gegeven

 

 

 

Voor 2de , 3de en 4de jaar hogere graad:

is er één avond per maand of op één zaterdagmiddag per maand een theorieles. De student kiest elk jaar een module.

 

  Voor de keuzemogelijkheden, klik hier

 

  Geen theorie voor het eerste en vijfde jaar en ook niet voor de specialisatiejaren.

 

 

 

 

Inschrijvingen

   Er kunnen jaarlijks slecht een beperkt aantal studenten worden toegelaten.

Toelatingsvoorwaarde: ongeveer 18 jaar zijn of ouder, wonen in EU. Vooropleiding is niet vereist. Wel vereist is het volgen van de hieronder staande procedure.

Potentiële studenten hebben er alle voordeel aan om zich geheel vrijblijvend, tot niets verbonden, op de wachtlijst te laten plaatsen en op deze wijze de mogelijkheid te krijgen, geen verplichting, om zich in te schrijven voor de cursus.

Specifieke procedure:

 

1.    Een  kandidaat, die overweegt deze cursus in de toekomst  te volgen  schrijft zich zonder enige verplichting, totaal vrijblijvend, in op de wachtlijst  voor het volgende Academiejaar.  Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leerlingen toegelaten, deze worden uit deze lijst . Indien er meer kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden toegelaten,  dan wordt voor de niet toegelaten studenten een oplossing gezocht.

          Download: inschrijvingsformulier voor wachtlijst Steen - Beeld

 

2.    De kandidaat brengt een bezoek aan het atelier voor een gesprek.

 

3.    Een aantal kandidaten, zoveel als er maximaal kunnen toegelaten worden, krijgen het bericht dat ze zich kunnen inschrijven, krijgen een inschrijvingsformulier toe gemaild  en doen de betaling. Indien er uiteindelijk meer  kandidaten op de wachtlijst staan dan er kunnen worden ingeschreven, zullen we trachten een alternatief voor te stellen: een voorbereidende cursus aan te bieden zodat de student volgend jaar met meer bagage de cursus Steen - Beeld kan aanvatten.

 

4.    We zullen in ieder geval de kandidaten berichten over de situatie. 

 

Tarieven : Het inschrijvingsgeld is het totaalbedrag, het volledige schoolgeld, dat een cursist betaalt om een heel jaar onderwijs te genieten. Er is verder geen examengeld of dergelijke meer te betalen.

 

Het bedrag voor het academiejaar  2022 - 2023  bedraagt  voor Belgen, Nederlanders en andere EU inwoners:

 

500 € voor studenten boven 24 jaar ( komt neer op ongeveer 1,7 € per lesuur)

240 € voor jongeren van 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar)

190 € voor studenten AP hogeschool en studenten UA (restauratie, conservatie, en architectuur). Studenten mogen de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben  op 31 om van deze korting te kunnen    genieten.

320 € Voor werkzoekenden, leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkomingen . Enkel bij het binnenbrengen van het juiste attest.  Daarvoor kunt u best contact opnemen met de academie.

 

Download: het nieuwe  inschrijvingsformulier voor wachtlijst hout - beeld  voor het academiejaar 2022 - 2023.

 

De gegevens, ingevuld op het inschrijvingsformulier, worden enkel gebruikt voor het inschrijven op de wachtlijst, om u eventueel te contacteren in verband met uw inschrijving of om u uit te nodigen voor een gesprek. De gegevens worden verder voor niets anders  gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens worden afgeschermd: enkel personeelsleden die zich specifiek bezighouden met het afhandelen van deze inschrijvingsprocedure hebben toegang tot deze gegevens.

 

 

 

Belangrijk: kandidaat studenten, die vroeger, voor het vorige academiejaar gekandideerd hebben maar nog niet startte met de opleiding, moeten elk jaar hun kandidatuur vernieuwen. Zo is de lijst steeds zo actueel mogelijk en worden verouderde bestanden verwijderd. Gegevens worden enkel in het kader van inschrijvingen gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

 

 

adressen

 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA - DKO)

 

 

 

Postadres : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - DKO (KASKA – DKO)

  Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

 

 

Ingang secretariaat en inschrijvingen

Het hoofdgebouw van de Academie.

Te bereiken via de parking tussen

Blindestraat 9 en Blindestraat 35

2000 Antwerpen

België

  

 

Tel 03/213 71 60  of  03/213 71 62

Fax 03/213 71 69

Secretariaat enkel te bereiken :

op Maandag – Donderdag

tussen 15h – 21h

 

 

Atelier Beeldhouwen: Steen – Beeld

bevindt zich in de

Blindestraat 35

2000 Antwerpen

 

website Academie

 

contact met E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 20 april:  De inschrijvingperiode voor nieuwkomers voor academiejaar 2022 - 2023 begint op 15 mei.

Er kan nog steeds  op de wachtlijst ingeschreven worden, momenteel zij  er nog enkele plaatsen vrij.

 

 

Voor het  academiejaar 2022 - 2023 kan men zich reeds vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst.

 

 

Steeds welkom om eens te komen kijken.

 

 

 

 

 

 

Terug naar startpagina van deze website  www.beeldhouwen.net

webmaster : Jeroen Humbeeck       © Jeroen Humbeeck